5.5 Ajustaments avançats

Aquesta secció tracta sobre diferents enfocaments per a la realització d’ajustaments fins a l’aparença de la partitura impresa.

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Ajustament de la sortida, Altres fonts d’informació.

Referència de la notació: Explicació del Manual de referència de funcionament intern, Modificació de les propietats.

Manual de extensió: Interfícies per a programadors.

Fitxers d’inici: ‘scm/define-grobs.scm’.

Fragments de codi: Tweaks and overrides.

Referència de funcionament intern: All layout objects.


LilyPond — Referència de la notació v2.25.8 (branca de desenvolupament).