Variables de \paper diverses

page-spacing-weight

Importància relativa de l’espaiat (vertical) de les pàgines i l’espaiat (horitzontal9 de les línies. Els valors alts fan que l’espaiat de la pàgina tingui més importància. Predeterminat: 10.

print-all-headers

Si està establert a vertader, imprimeix tots els encapçalaments per a cadascuna de les partitures \score de la sortida. Normalment sols s’imprimeixen les variables d’encapçalament piece i opus. Valor predeterminat: #f.

system-separator-markup

Objecte de marcatge que s’insereix entre els sistemes. Se sol usar per a partitures orquestrals. Predeterminat: sense establir. L’element de marcatge \slashSeparator, definit en el fitxer ly/titling-init.ly, s’aporta com un valor predeterminat adequat, per exemple:

#(set-default-paper-size "a8")

\book {
 \paper {
  system-separator-markup = \slashSeparator
 }
 \header {
  tagline = ##f
 }
 \score {
  \relative { c''1 \break c1 \break c1 }
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Fitxers d’inici: ly/titling-init.ly.

Fragments de codi: Spacing.

Advertiments i problemes coneguts

L’encapçalament de pàgina predeterminat posa el número de pàgina i el camp instrument del bloc \header sobre la mateixa línia.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).