smob (objecte de l’Scheme)

Els Smobs, o OBjectes de l’ScheMe, formen part del mecanisme utilitzat pel Guile per exportar objectes de C i de C++ al codi de l’Scheme. Al LilyPond es creen smobs a partir d’objectes de C++ mitjançant macros. Hi ha dos tipus d’objectes smob: els smobs simples, orientats a objectes immutables simples com nombres, i els smobs complexos, usats per a objectes amb identitats. Si teniu accés a les fonts del LilyPond, trobareu més informació a lily/includes/smob.hh.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).