La propietat de direcció

La posició o direcció de molts objectes de presentació està controlada per la propietat direction.

El valor de la propietat direction es pot establir al valor 1, amb el significat de “cap amunt” o “a sobre”, o a -1, amb el significat “cap avall” o “a sota”. Es poden usar els símbols UP i

Se pueden usar los símbolos UP i DOWN en substitució de 1 i -1 respectivament. La direcció predeterminada es pot especificar establint direction a 0 o a CENTER. De forma alternativa, en molts casos hi ha ordres predefinides per especificar la direcció. Totes elles són de la forma:

\xxxUp, \xxxDown or \xxxNeutral

on \xxxNeutral significa “utilitzar la direcció predeterminada”. Vegeu Objectes interiors al pentagrama.

En algunes ocasions com a l’arpegi, el valor de la propietat direction pot especificar si l’objecte s’ha de col·locar a l’esquerra o a la dreta de l’objecte pare. En aquest cas -1 o LEFT signifiquen “a l’esquerra” i 1 o RIGHT signifiquen “a la dreta”. 0 o CENTER signifiquen “utilitzar la direcció predeterminada”.

Aquestes indicacions afecten a totes les notes fina que són cancel·lades.

\relative {
  c''2( c)
  \slurDown
  c2( c)
  c2( c)
  \slurNeutral
  c2( c)
}

[image of music]

A la música polifònica, en general és millor especificar una veu explícita que canviar la direcció d’un objecte. Per veure més informació, vegeu Veus múltiples.

Vegeu també

Manual de aprenentatge Objectes interiors al pentagrama.

Referència de la notació: Veus múltiples.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).