5.5.4 Modificació de les formes

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).