Saltos de página mínimos

La funció ly:minimal-breaking efectua uns càlculs mínims per determinar els salts de pàgina: completa una pàgina amb tants sistemes com sigui possible abans de continuar amb la següent. Així, pot preferir-se per a partitures amb moltes pàgines, on les altres funcions de salt de pàgina poden resultar massa lentes o àvides de memòria, o amb una gran quantitat de textos. S’habilita utilitzant:

\paper {
  page-breaking = #ly:minimal-breaking
}

Vegeu també

Fragments de codi: Spacing.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).