Introducció al baix xifrat

El LilyPond permet el baix xifrat, també conegut com a basso continu:

<<
 \new Voice { \clef bass dis4 c d ais g fis}
 \new FiguredBass {
  \figuremode {
   < 6 >4 < 7\+ >8 < 6+ [_!] >
   < 6 >4 <6 5 [3+] >
   < _ >4 < 6 5/>4
  }
 }
>>

[image of music]

El suport per a baix xifrat es composa de dues parts: hi ha un mode d’entrada, presentat per \figuremode, que admet l’entrada de les xifres del baix, i hi ha un context anomenat FiguredBass que s’ocupa de la impressió dels objectes del tipus BassFigure. El baix xifrat també es pot imprimir dins de contextos de Staff.

\figures{ … } és una notació abreujada de \new FiguredBass \figuremode { … }.

Tot i que el suport per a baix xifrat pot semblar-se superficialment als dels acords, en realitat és molt més simple. El mode \figuremode simplement emmagatzema les xifres i el context FiguredBass les imprimeix tal i com s’han introduït. No hi ha cap conversió a notes.

Vegeu també

Glossari musical: figured bass.

Fragments de codi: Chords.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).