Escalat automàtic de la mida del paper

Si es canvia la mida del paper amb una de les funcions de l’Scheme (set-default-paper-size o set-paper-size), els valors d’algunes variables de \paper se escalen automàticament a la nova mida. Per sortejar l’escalat automàtic per a una variable determinada, establiu el valor de la variable després d’establir la mida del paper. Observeu que l’escalat automàtica no s’activa mitjançant l’ajustament de les variables paper-height o de paper-width, fins i tot paper-width pot influir sobre altres valors (això és diferent a l’escalat i s’estudia més a baix). Les funcions set-default-paper-size i set-paper-size es descriuen a Establiment de la mida del paper.

Les dimensions verticals afectades per l’escalat automàtic són top-margin i bottom-margin (vegeu Variables fixes d’espaiat vertical de \paper). Les dimensions horitzontals afectades per l’escalat automàtic són left-margin, right-margin, inner-margin, outer-margin, binding-offset, indent i short-indent (vegeu Variables d’espaiat horitzontal de \paper).

Els valors predeterminats per a aquestes dimensions estan fixats al fitxer ly/paper-defaults-init.ly, usant variables internes anomenades top-margin-default, bottom-margin-default, etc. Aquests són els valors que resulten de la mida predeterminat del paper a4. Com a referència, amb el paper a4 l’alçada paper-height és 297\mm i l’amplada paper-width és 210\mm.

Vegeu també

Referència de la notació: Variables fixes d’espaiat vertical de \paper, Variables d’espaiat horitzontal de \paper.

Fitxers d’inici: ly/paper-defaults-init.ly, scm/paper.scm.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).