Repeticions explícites

Mitjançant la utilització de l’ordre unfold es poden usar les repeticions per simplificar l’escriptura desplegada de música repetitiva. La sintaxi és:

\repeat unfold número_de_repeticions expressió_musical

donde expressió_musical és una musical i nombre_de_repeticions és el nombre de vegades que expressió_musical es repeteix.

\relative {
 \repeat unfold 2 { c''4 d e f }
 c1
}

[image of music]

En certs casos, especialment dins d’un context \relative, la funció \repeat unfold no és exactament igual que escriure l’expressió musical diverses vegades. Per exemple:

\repeat unfold 2 { a'4 b c }

no equival a

a'4 b c | a'4 b c

Es poden fer repeticions desplegades amb finals alternatius.

\relative {
 \repeat unfold 2 { c''4 d e f }
 \alternative {
  { c2 g' }
  { c,2 b }
 }
 c1
}

[image of music]

Si hi ha repeticions amb finals alternatius, el primer final alternatiu s’aplica les vegades que calguin fins que les alternatives restants completen el nombre total de repeticions.

\relative {
 \repeat unfold 4 { c''4 d e f }
 \alternative {
  { c2 g' }
  { c,2 b }
  { e2 d }
  }
 c1
}

[image of music]

Si hi ha més finals alternatius que repeticions, s’apliquen sols els primers finals alternatius. Les alternatives restants s’ignoren i no s’imprimeixen.

\relative {
 \repeat unfold 2 { c''4 d e f }
 \alternative {
  { c2 g' }
  { c,2 b }
  { e2 d }
 }
 c1
}

[image of music]

És possible també niuar diverses funcions unfold (amb finals alternatius o sense ells).

\relative {
 \repeat unfold 2 {
  \repeat unfold 2 { c''4 d e f }
  \alternative {
   { c2 g' }
   { c,2 b }
  }
 }
 c1
}

[image of music]

Les construccions d’acord es poden repetir mitjançant el símbol de repetició d’acords q. Vegeu Repetició d’acords.

Nota: Si poseu \relative dins d’un bloc \repeat sense instanciar explícitament el context Voice, apareixeran pentagrames no desitjats. Vegeu Apareix un pentagrama de més.

Vegeu també

Referència de la notació: Repetició d’acords.

Fragments de codi: Repeats.

Referència de funcionament intern: RepeatedMusic, UnfoldedRepeatedMusic.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).