Espaiat de pautes no agrupades

Les pautes, tals como els pentagrames (Staff), pautes de percussió (DrumStaff) o de tabulatura (TabStaff), etc. són contextos que poden contenir un o més contextos de veu, però no poden contenir altres pautes.

Les següents propietats afecten a l’espaiat de les pautes no agrupades:

Aquestes propietats de grob es descriuen individualment més a dalt; vegeu Propietats d’espaiat dins dels sistemes.

Estan implicades certes propietats addicionals per a les pautes que són part d’un grup; vegeu Espaiat de pautes agrupades.

L’exemple següent mostra com la propietat default-staff-staff-spacing pot afectar l’espaiat de pautes no agrupades. Les mateixes sobreescriptures aplicades a staff-staff-spacing tindrien el mateix efecte, però també s’aplicaria en cas que les pautes estiguessin combinades en un grup o grups.

\layout {
 \context {
  \Staff
  \override VerticalAxisGroup.default-staff-staff-spacing =
   #'((basic-distance . 8)
     (minimum-distance . 7)
     (padding . 1))
 }
}

<<
 % A l'última nota de totes li cal més espai que el que pot
 % proveir 'basic-distance, per tant la distància entre aquest
 % pentagrama i el següent es determina amb 'padding.
 \new Staff { b,2 r | }

 % Aquí, 'basic-distance proveeix prou espai, i no cal comprimir
 % l'espai (cap a 'minimum-distance) per fer espai per cap altra
 % cosa a la pàgina, per tant la distància entre aquest
 % pentagrama i el següent es determina per 'basic-distance.
 \new Staff { \clef bass g2 r | }

 % Si s'estableix 'padding a un valor negatiu, permet que les
 % pautes xoquin. EL valor més petit acceptable per a
 % 'basic-distance és 0.
 \new Staff \with {
  \override VerticalAxisGroup.default-staff-staff-spacing =
   #'((basic-distance . 3.5)
     (padding . -10))
 } { \clef bass g2 r | }
 \new Staff { \clef bass g2 r | }
>>

[image of music]

Vegeu també

Fitxers d’inici: scm/define-grobs.scm.

Fragments de codi: Spacing.

Referència de funcionament intern: VerticalAxisGroup.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).