Espaiat de pautes agrupades

En partitures grans com les orquestrals, s’acostuma a col·locar els pentagrames en grups. L’espaiat entre els grups sol ser més gran que l’espai que hi ha entre els pentagrames dins del mateix grup.

Els grups de pautes, Staff-groups (tals com StaffGroup, ChoirStaff, etc.) són contextos que poden contenir al mateix temps un o més pentagrames o pautes.

Les propietats següents afecten l’espaiat de les pautes dins dels grups:

Aquestes propietats de grob es descriuen individualment més a dalt; vegeu Propietats d’espaiat dins dels sistemes.

Aquestes propietats de grob es descriuen individualment més a dalt; vegeu Propietats d’espaiat dins dels sistemes.

L’exemple següent mostra com poden afectar les propietats del grob StaffGrouper a l’espaiat de les pautes agrupades:

\layout {
 \context {
  \Score
  \override StaffGrouper.staff-staff-spacing.padding = #0
  \override StaffGrouper.staff-staff-spacing.basic-distance = #1
 }
}

<<
 \new PianoStaff \with {
  \override StaffGrouper.staffgroup-staff-spacing.basic-distance = #20
 } <<
  \new Staff { c'1 }
  \new Staff { c'1 }
 >>

 \new StaffGroup <<
  \new Staff { c'1 }
  \new Staff { c'1 }
 >>
>>

[image of music]

Vegeu també

Fitxers d’inici: scm/define-grobs.scm.

Fragments de codi: Spacing.

Referència de funcionament intern: VerticalAxisGroup, StaffGrouper.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.15 (branca de desenvolupament).