Silencis de la música mensural

Utilitzeu la propietat style de l’element gràfic Rest per seleccionar silencis antics. Els estils de música antiga suportat són classical, neomensural i mensural.

L’exemple següent mostra aquests estils:

\set Score.skipBars = ##t
\override Rest.style = #'mensural
r\longa^"mensural" r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s \break
\override Rest.style = #'neomensural
r\longa^"neomensural" r\breve r1 r2 r4 r8 r16

[image of music]

No hi ha silencis de fusa i semifusa específics per als estils mensural ni neo-mensural. S’usen els silencis de l’estil predeterminat.

Vegeu també

Glossari musical: mensural notation.

Referència de la notació: Silencis.

Fragments de codi: Ancient notation.

Advertiments i problemes coneguts

El glif per al silenci de màxima a l’estil mensural és en realitat un silenci de longa perfecta; useu dos (o tres) silencis de longa per imprimir un silenci de màxima. Els silencis de longa no s’agrupen automàticament, per la qual cosa ha de fer-se manualment utilitzant silencis amb alçada determinada.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).