5.2.2 Interfícies de la presentació

La pàgina HTML que vam poder veure a la secció anterior descriu l’objecte de presentació anomenat Fingering. Aquest objecte és un símbol dins de la partitura. Té propietats que emmagatzemen números (com gruixos i direccions), però també punters a objectes relacionats. Un objecte de presentació també s’anomena un Grob, que és una abreviatura de Graphical Object (objecte gràfic). Per veure més detalls sobre els objectes gràfics o Grobs, consulteu grob-interface.

La pàgina dedicada a Fingering relaciona les definicions de l’objecte Fingering. Per exemple, la pàgina diu

padding (dimensió, en espais de pentagrama):

0.5

cosa que significa que el nombre es mantindrà a una distància de almenys 0.5 del cap de la nota.

Cada objecte de presentació pot tenir diverses funcions com element de notació o de gravat. Per exemple, l’objecte de digitació Fingering té els aspectes següents:

Cadascú d’aquests aspectes es capta en el que s’anomenen interfaces, dels quals es fa una llista al final de la pàgina dedicada a Fingering

Aquest objecte dóna suport a les interfícies següents: item-interface, self-alignment-interface, side-position-interface, text-interface, text-script-interface, font-interface, finger-interface y grob-interface.

En polsar sobre qualssevol dels enllaços ens desplaçarem a la pàgina de la interfície respectiva de l’objecte. Cada interfíci té un cert nombre de propietats. Algunes d’elles no són perquè l’usuari las pugui ajustar (‘Propietats internes’), però altres si es poden modificar.

Hem estat parlant de l’objecte Fingering, però realment no significa molt. El fitxer d’inicialització (vegeu Altres fonts d’informació) scm/define-grobs.scm mostra l’ànima de l’‘objecte’,

(Fingering
 . ((padding . 0.5)
   (avoid-slur . around)
   (slur-padding . 0.2)
   (staff-padding . 0.5)
   (self-alignment-X . 0)
   (self-alignment-Y . 0)
   (script-priority . 100)
   (stencil . ,ly:text-interface::print)
   (direction . ,ly:script-interface::calc-direction)
   (font-encoding . fetaText)
   (font-size . -5) 		; don't overlap when next to heads.
   (meta . ((class . Item)
   (interfaces . (finger-interface
          font-interface
          text-script-interface
          text-interface
          side-position-interface
          self-alignment-interface
          item-interface))))))

Com podem veure, l’objecte Fingering no és més que un munt de valors de variables, i la pàgina web de la Referència de funcionament intern es genera directament a partir d’aquesta definició.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).