Harmònics

Harmònics naturals

La notació dels harmònics naturals es pot realitzar de diverses formes. Generalment, una nota amb el cap en forma de rombe significa tocar (sense prémer) la corda en el lloc on es trepitjaria la nota si no fos un rombe.

\relative d'' {
 d4 e4.
 \harmonicsOn
 d8 e e
 d4 e4.
 \harmonicsOff
 d8 e e
}

[image of music]

Com a possibilitat alternativa està la de mostrar un cap normal de nota a l’alçada de la nota que ha de sonar, amb un petit cercle que indica que s’ha de tocar com a harmònic:

d''2^\flageolet d''_\flageolet

[image of music]

Es pot fer un cercle de mida més petita, vegeu la llista de fragments de codi a Referències per a cordes sense trasts.

Harmònics artificials

La notació dels harmònics artificials es realitza amb dues notes, una amb un cap normal que indica la posició on es trepitja, i l’altra amb un cap en forma de rombe buit per indicar la posició on es frega la corda (sense trepitjar) per produir l’harmònic.

Els harmònics artificials indicats amb \harmonic no presenten els puntets. S’ha d’activar la propietat de context harmonicDots si calen els puntets.

\relative e' {
 <e a\harmonic>2. <c g'\harmonic>4
 \set harmonicDots = ##t
 <e a\harmonic>2. <c g'\harmonic>4
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: harmonics.

Referencia de la notació: Caps de nota especials, Referències per a cordes sense trasts.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).