2.2.1 Notació comuna per a instruments de teclat

Aquesta secció tracta aspectes de notació que poden aparèixer a gairebé tots els instruments de teclat.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).