Llibres i articles sobre notació musical contemporània

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).