1.2.1 Escriptura de les duracions (valors rítmics)

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.15 (branca de desenvolupament).