2.10 Músiques del món

El propòsit d’aquesta secció és remarcar els problemes de notació que són de rellevància a les tradicions musicals diferents a l’occidental.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.15 (branca de desenvolupament).