3.3 Treball sobre els fitxers d’entrada

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.15 (branca de desenvolupament).