2.3 Instruments de corda sense trasts

[image of music]

Aquesta secció aporta informació i referències que resulten útils si s’escriu música per a instruments de cords sense trasts, principalment instruments de corda orquestrals.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).