2.9.4 Gravat del cant gregorià

En gravar una peça de notació de cant gregorià, el gravador Vaticana_ligature_engraver tria automàticament el cap adequat de les figures, de manera que no cal establir explícitament l’estil dels caps. Malgrat això es pot establir l’estil dels caps, per exemple: a vaticana.punctum per produir neumes de punctum. De forma semblant, el gravador Mensural_ligature_engraver construeix lligadures mensurals automàticament. Consulteu Lligadures per veure com funcionen els gravadors de lligadures.

Vegeu també

Glossari musical: ligature.

Referència de la notació: Lligadures mensurals blanques, Lligadures.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).