A.16 Glossari tècnic

Glossari dels termes tècnics i conceptes que s’utilitzen internament al LilyPond. Aquests termes poden aparèixer als manuals, a les llistes de distribució de correu o al codi font.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).