Establiment directede X-offset i Y-offset

Es poden donar valors numèrics a les propietats X-offset i Y-offset de molts objectes. L’exemple següent mostra tres notes amb una digitació en la seva posició predeterminada i amb els valors X-offset i Y-offset modificats.

a'-3
a'
-\tweak X-offset #0
-\tweak Y-offset #0
-3
a'
-\tweak X-offset #-1
-\tweak Y-offset #1
-3

[image of music]

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).