5.4.9 Rotació d’objectes

Tant els objectes de presentació com els elements de text de marcatge es poden girar qualsevol angle respecte a qualsevol punt, però hi ha diferents mètodes per fer-lo.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).