3.4.4 Substitució del tipus de lletra de la notació

Gonville és un conjunt de glifs alternatius al tipus de lletra Feta (que és part del tipus de lletra Emmentaler que s’usa al LilyPond). Es pot descarregar de:

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/gonville/

Aquí presentem alguns compassos de mostra gravats amb el tipus de lletra Gonville:

Gonville_after

Aquí hi ha uns compassos de mostra gravats amb els glifs Feta del LilyPond:

Gonville_before

Ordres d’instal·lació

Descarregueu i extraieu els fitxers de tipus de lletra. Copieu els fitxers gonville-11.otf, gonville-13.otf, gonville-14.otf, gonville-16.otf, gonville-18.otf, gonville-20.otf, gonville-23.otf, gonville-26.otf i gonville-brace.otf a la carpeta …/share/lilypond/current/fonts/otf o …/share/lilypond/X.Y.Z/fonts/otf. Si teniu els fitxers gonville-*.svg i gonville-*.woff, copieu-los a …/share/lilypond/current/fonts/svg o a …/share/lilypond/X.Y.Z/fonts/svg. Per a més informació consulteu Altres fonts d’informació.

Nota: els fitxers gonville-*.otf són per als rerefons ps i eps (per a les sortides en format PDF i PostScript). Els fitxers gonville-*.svg són per al rerefons svg sense l’opció svg-woff. Els fitxers gonville-*.woff són per al rerefons svg amb l’opció svg-woff. Per a més informació, consulteu Opcions avançades de la línia d’ordres per al LilyPond.

La sintaxi següent canvia el tipus de lletra de la notació (general i claus) al tipus Gonville.

\paper {
  property-defaults.fonts.music = "gonville"
}

Nota: Cada crida a set-global-fonts reinicia completament tant el tipus de lletra principal de notació com la de text. Si es deixa sense especificar una qualsevol de les categories, aleshores s’utilitza el tipus de lletra predeterminat per a aquesta categoria. Cada crida a set-global-fonts canvia les fonts per a cada \book que la segueix, tant si s’ha creat explícitament com implícita. Això significa que cada \book pot tenir el seu propi conjunt de tipus de lletra principals cridant a set-global-fonts prèviament. Per a més informació, vegeu Tipus de lletra del document complet.

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Altres fonts d’informació.

Referència de la notació: El tipus de lletra Emmentaler, Tipus de lletra del document complet.

Advertiments i problemes coneguts

Gonville no es pot usar per gravar notació de ‘Música Antiga’ i és probable que qualsevol nou glif en versions posteriors del LilyPond no existeixin a la família de tipus de lletra Gonville. Dirigiu-vos a la pàgina web de l’autor per obtenir més informació sobre aquest i d’altres assumptes, entre ells el règim de llicències de Gonville.

Altres tipus de lletra de notació

Si teniu altres tipus de lletra de notació com ara fontname-*.otf, fontname-*.svg i fontname-*.woff, podeu usar-les de la mateixa manera que Gonville.

Això és, copieu els fitxers fontname-*.otf a la carpeta …/share/lilypond/current/fonts/otf o a …/share/lilypond/X.Y.Z/fonts/otf. Si teniu els fitxers fontname-*.svg i fontname-*.woff, copieu-los a …/share/lilypond/current/fonts/svg o a …/share/lilypond/X.Y.Z/fonts/svg.

Nota: pel moment, el LilyPond espera que els noms de fitxer tinguin els sufixos següents, tots els quals han d’estar presents a les carpetes d’instal·lació mencionats a dalt perquè funcionin adequadament: -11, -13, -14, -16, -18, -20, -23, -26, -brace. Per exemple, emmentaler-11.otf, emmentaler-20.svg i emmentaler-brace.woff, etc.

La sintaxi següent canvia el tipus de lletra de la notació (general i de claus) a la font tipusdelletra.

\paper {
  #(define fonts
    (set-global-fonts
     #:music "tipoletra" ; nombre del archivo de fuente sin el sufijo ni la extensión
     #:brace "tipoletra" ; nombre del archivo de fuente sin el sufijo ni la extensión
   ))
}

Nota: per a les categories music i brace, especifiqueu el nom del fitxer de tipus de lletra sense el sufix ni l’extensió.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.15 (branca de desenvolupament).