Indicacions de repetició

\segno

[image of music]

\coda

[image of music]

\varcoda

[image of music]

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).