Referències per a teclats

La notació dels instruments de teclat se sol realitzar amb sistemes de piano. Aquesta notació consisteix de dos pentagrames normals agrupats mitjançant una clau. També s’utilitza aquesta notació per a d’altres instruments de teclat. La música d’orgue s’escriu normalment amb dos pentagrames dins d’un grup PianoStaff i un tercer pentagrama normal per als pedals.

Els pentagrames són fins a un cert punt independents, però a vegades les veus poden creuar-se entres els dos pentagrames. Aquesta secció tracta sobre tècniques de notació que són particulars de la música de teclat.

A d’altres llocs es tracten diversos problemes comuns de la música de teclat:

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Exemple real de música, Altres aplicacions dels ajustaments.

Referència de la notació: Agrupament de pentagrames, Noms d’instruments, Resolució de les col·lisions, Escriptura de música en paral·lel, Indicacions de digitació, Llista d’articulacions, Línies de reixeta, Lligadures d’unió, Arpegi, Repeticions de trèmol.

Referència de funcionament intern: PianoStaff.

Fragments de codi: Keyboards.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).