Referències per a notació d’arpa

Certes característiques comunes de la música d’arpa s’estudien a altres parts de la documentació:

Vegeu també

Referència de la notació: Repeticions de trèmol, Glissando, Arpegi, Harmònics.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).