3.2.5 Referència a números de pàgina

Un lloc determinat d’una partitura pot senyalar-se usant l’ordre \label (etiqueta), ja sigui al nivell superior o dins de la música. Podem referir-nos a aquesta etiqueta més tard dins d’un element de marcatge, per obtenir el número de la pàgina en la qual se situa el punt senyalitzat, usant l’ordre de marcatge \page-ref.

\header { tagline = ##f }
\book {
 \label #'firstScore
 \score {
  {
   c'1
   \pageBreak \mark A \label #'markA
   c'1
  }
 }
 \markup { La primera partitura comença a la pàgina \page-ref #'firstScore "0" "?" }
 \markup { La marca A està a la pàgina \page-ref #'markA "0" "?" }
}

[image of music]

L’ordre de marcatge \page-ref pren tres arguments:

 1. l’etiqueta, un símbol de l’Scheme, per exemple #'firstScore;
 2. un element de marcatge que s’usarà com mesurador per estimar les dimensions del marcatge;
 3. un element de marcatge que s’utilitzarà en substitució del número de pàgina si l’etiqueta és desconeguda.

El motiu que calgui un mesurador es que al moment en el qual s’estan interpretant els marcatges, els salts de pàgina encara no s’han produït i per tant els números de pàgina no es coneixen encara. Per sortejar aquest inconvenient, la interpretació real del marcatge s’endarrereix fins un moment posterior: malgrat això, les dimensions del marcatge s’han de conèixer per anticipat, de manera que es fa servir aquest mesurador per decidir aquestes dimensions. Si el llibre té entre 1 i 99 pàgines, el mesurador pot ser "00", és a dir, un nombre de dos dígits.

Instruccions predefinides

\label, \page-ref.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).