Contextos predefinits

Per al cant gregorià i la notació mensural, tenim disponibles contextos predefinits de veu i de pauta, que estableixen tots els símbols de notació a uns valors adequats per a aquests estils. Si ens satisfan aquests valors predeterminats, podem a continuació introduir directament les notes sense la necessitat de preocupar-nos dels detalls sobre com personalitzar un context. Vegeu un dels contextos predefinits VaticanaVoice, VaticanaStaff, MensuralVoice i MensuralStaff.

Vegeu també

Glossari musical: mensural notation.

Referència de la notació: Contextos del cant gregorià, Contextos de la música mensural.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).