Percussió afinada

Certs instruments de percussió d’alçada determinada (per exemple: el xilòfon, el vibràfon i els timbals) s’escriuen usant pentagrames normals. Això s’estudia a d’altres seccions del manual.

Vegeu també

Referència de la notació: Instruments MIDI.

Fragments de codi: Percussion.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).