Pedals de piano

En general, els pianos tenen tres pedals que alteren la forma de produir el so: el pedal de manteniment (pedal dret o pedal forte), el pedal sostenuto (sos., pedal central) i el pedal una corda (U.C., pedal esquerre). Els pedals de manteniment com el pedal dret del piano es troben també al vibràfon i a la celesta.

\relative {
 c''4\sustainOn d e g
 <c, f a>1\sustainOff
 c4\sostenutoOn e g c,
 <bes d f>1\sostenutoOff
 c4\unaCorda d e g
 <d fis a>1\treCorde
}

[image of music]

Hi ha tres estils d’indicacions de pedal: textual, clau i mixta. El pedal dret i el pedal d’una corda utilitzen l’estil textual de forma predeterminada, mentre que el pedal sostenuto utilitza el mètode mixt de forma predeterminada.

\relative {
 c''4\sustainOn g c2\sustainOff
 \set Staff.pedalSustainStyle = #'mixed
 c4\sustainOn g c d
 d\sustainOff\sustainOn g, c2\sustainOff
 \set Staff.pedalSustainStyle = #'bracket
 c4\sustainOn g c d
 d\sustainOff\sustainOn g, c2
 \bar "|."
}

[image of music]

La col·locació de les ordres de pedal es corresponen amb el moviment físic del pedal dret al transcurs de l’execució. L’ús del pedal fins la barra final de compàs s’indica mitjançant l’omissió de l’ordre final d’aixecar el pedal.

Les indicacions de pedal es poden posar dins d’un context Dynamics, que els alinea sobr una línia horitzontal.

Vegeu també

Referència de la notació: Lligadures d’unió.

Fragments de codi: Keyboards.

Referència de funcionament intern: SustainPedal, SustainPedalLineSpanner, SustainEvent, SostenutoPedal, SostenutoPedalLineSpanner, SostenutoEvent, UnaCordaPedal, UnaCordaPedalLineSpanner, UnaCordaEvent, PianoPedalBracket, Piano_pedal_engraver.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).