4.3.2 Salts de pàgina

Aquesta secció descriu els diferents mètodes per crear salts de pàgina, i com modificar-los.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).