5.2.1 Navegació per la referència del programa

Suposem que volem moure la indicació de digitació del fragment següent:

c''-2

[image of music]

Si visiteu la documentació a la cerca d’ordres de digitació (a Indicacions de digitació), trobareu:

Vegeu també

Referència de funcionament intern: Fingering.

Seguiu l’enllaç que porta a Fingering. Al principi de la pàgina, podeu veure

Els objectes de digitació es creen per part de: Fingering_engraver y New_fingering_engraver.

Seguint els enllaços relacionats dins de la referència del programa, podem seguir el flux d’informació dins del programa:

Es recorre aquest camí en direcció contrària al corrent d’informació del programa: comença amb la sortida i acaba amb l’esdeveniment d’entrada. També podríem haver començat per un esdeveniment de l’entrada, i llegit seguint el flux d’informació acabant en el seu cas a l’objecte (o objectes) de la sortida.

La referència del programa també es pot examinar com un document normal. Conté capítols que tracten de Music definitions, de la Translation, i del Backend. Cada u dels capítols relaciona totes les definicions utilitzades i totes les propietats que es poden ajustar.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).