3.1.3 Diversos fitxers de sortida a partir d’un d’entrada

Si volem diversos fitxers de sortida a partir del mateix fitxer .ly, podem escriure diversos blocs \book, on cadascú d’aquests blocs \book donarà com a resulta un fitxer de sortida diferent. Si no especifiquem cap bloc \book al fitxer, el LilyPond processa implícitament tot el fitxer com un sol bloc \book, vegeu Estructura del fitxer.

En produir diversos fitxers a partir d’un únic fitxer font, el LilyPond s’assegura que cap dels fitxers de sortida de cap bloc \book sobreescriu el fitxer de sortida produït per un \book anterior del mateix fitxer d’entrada.

Ho fa afegint un sufix al nom de la sortida per a cada llibre \book que utilitza el nom del fitxer de sortida predeterminat, derivat del fitxer font d’entrada.

El comportament predeterminat és afegir un sufix amb el número de versió per a cada nom que pugui coincidir; així:

\book {
  \score { … }
  \paper { … }
}
\book {
  \score { … }
  \paper { … }
}
\book {
  \score { … }
  \paper { … }
}

al fitxer font eightminiatures.ly, produeix

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).