5.3 Modificació de les propietats

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).