Glifs de la notació del cant kievà

[image of music]

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).