5.1 Contextos d’interpretació

Aquesta secció explica que són els contextos i com modificar-los.

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Contextos i gravadors.

Fitxers d’inici: ly/engraver-init.ly, ly/performer-init.ly.

Fragments de codi Contexts and engravers.

Referència de funcionament intern: Contexts, Engravers and Performers.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).