3.1 Estructura del codi d’entrada

El format principal d’entrada per al Lilypond són fitxers de text. Per convenció, el nom d’aquests fitxers acaba en .ly.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).