Claus de cant gregorià

La taula següent mostra totes les claus gregorianes amb suport mitjançant l’ordre \clef. Algunes de les claus usen el mateix glif, però es diferencien sols en la línia on s’imprimeixen. En aquests casos, per enumerar aquestes claus s’usa un número a continuació del nom de la clau, comptant des de la línia inferior. Encara es pot forçar manualment la composició tipogràfica d’un glif de clau sobre una línia arbitrària, com es descriu a Clau. La nota que s’imprimeix a la dreta junt a cada un de les claus en la columna dels exemples, denota el Do central (c') respectes a aquesta clau.

DescripcióClaus possiblesExemple
Clau de Do, estil Editio Vaticanavaticana-do1, vaticana-do2,
vaticana-do3

[image of music]

Clau de Fa, estil Editio Vaticanavaticana-fa1, vaticana-fa2

[image of music]

Clau de Do, estil Editio Medicaeamedicaea-do1, medicaea-do2,
medicaea-do3

[image of music]

Clau de Fa, estil Editio Medicaeamedicaea-fa1, medicaea-fa2

[image of music]

Clau de Do, estil hufnagelhufnagel-do1, hufnagel-do2,
hufnagel-do3

[image of music]

Clau de Fa, estil hufnagelhufnagel-fa1, hufnagel-fa2

[image of music]

Clau combinada de Do i Fa, estil hufnagelhufnagel-do-fa

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: clef.

Referència de la notació: Clau.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).