2.8.3 Notació gràfica

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).