glif

Un glif és una representació gràfica particular d’un caràcter tipogràfic, o una combinació de dos caràcters que formen una lligadura. Un conjunt de glifs amb un estil i forma uniformes formen un tipus de lletra, i un conjunt de tipus de lletra que abasten diversos estils formen un tipus.

Vegeu també

Referencia de la notació: Tipus de lletra, Caràcters especials.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).