1.8.2 Donar format al text

Aquesta secció presenta els formats bàsics i avançats de text, usant la sintaxi específica del modo de \markup.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).