Indicacions de calderó

\shortfermata

[image of music]

\fermata

[image of music]

\longfermata

[image of music]

\verylongfermata

[image of music]

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).