5.2 Explicació del Manual de referència de funcionament intern

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).