3.5.9 Enriquiment de la sortida MIDI

La sortida MIDI predeterminada és molt bàsica, però es pot millorar mitjançant la selecció dels instruments MIDI les propietats del bloc \midi i/o usant l’script articulate.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).