1.6.1 Visualització dels pentagrames

Aquesta secció descriu els diferents mètodes de creació de pentagrames i grups de pentagrames.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).