3.6.2 Impressió de les expressions musicals de l’Scheme

Vegeu Presentació de les expressions musicals.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).