1.2.3 Impressió de les duracions

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).