1.1.3 Impressió de les altures

Aquesta secció tracta de com alterar la presentació de l’altura de les notes.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).